Liên hệ mua hàng: 0383.562.789
Giỏ hàng

Chính sách vận chuyển

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

I. HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa áp dụng cho mọi hình thức bán hàng của Công ty. Khi mua hàng tại LaptopPlaza, quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức vận chuyển và giao nhận sau:

1. LaptopPlaza trực tiếp giao hàng tận tay khách hàng;

2. LaptopPlaza giao hàng cho khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát;

II. NỘI DUNG

1. LaptopPlaza trực tiếp giao hàng tận nơi sử dụng cho khách hàng

1.1 Thời gian giao hàng và chi phí giao hàng tận nơi sử dụng

- Miễn phí giao hàng: Khoảng cách lên tới 150 km.

- Khung giờ giao hàng từ 8h15 đến 21h00 hàng ngày.

Cụ thể như sau: 

Theo giá trị đơn hàng

(Mua theo bảng giá niêm yết)

Số Km được miễn phí

Thời gian giao hàng

<500.000VNĐ

 

Tùy theo khoảng cách, thời gian sẽ thỏa thuận với khách hàng

Từ 500.000VNĐ - 1.000.000VNĐ và có số lượng từ 03 sản phẩm trở lên

Hoặc trên 1.000.000VNĐ

15 Km

Trong vòng 3h

Riêng với KH là doanh nghiệp, tổ chức: Trong vòng 2h

Trên 3.000.000VNĐ

20 Km

Trên 6.000.000VNĐ

25 Km

Trong vòng 4h

Trên 40.000.000VNĐ

40 Km

Trong vòng 8h

Trên 70.000.000 VNĐ

60 Km

Trong vòng 24h

Trên 90.000.000 VNĐ

80 Km

Thỏa thuận

Trên 120.000.000 VNĐ

100 Km

Thỏa thuận

Trên 160.000.000 VNĐ

150 Km

Thỏa thuận

Trường hợp ngoài khoảng cách tối đa ở trên, tùy theo nhu cầu cụ thể của khách hàng, LaptopPlaza và khách hàng sẽ thỏa thuận về chi phí và thời gian giao hàng phù hợp.

2. LaptopPlaza giao hàng cho khách hàng thông qua các NCC dịch vụ chuyển phát

-   Đối với khách hàng là người sử dụng (Mua theo bảng giá niêm yết của công ty) được hỗ trợ giao hàng tương ứng với nội dung Mục II/ 1/ 1.1.

-  Thời gian giao hàng tới địa điểm khách hàng yêu cầu: theo chỉ tiêu về thời gian giao hàng của nhà cung cấp dịch vụ.

-   Tham khảo hình thức giao hàng:

 

Hình thức giao hàng

Điều kiện để được áp dụng

Địa điểm giao hàng

Phí vận chuyển

LaptopPlaza giao hàng cho khách hàng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh

Nơi nhận hàng của Quý khách nằm trong phạm vi hoạt động của đơn vị chuyển phát nhanh

Tại địa chỉ yêu cầu của khách hàng

Khách hàng thanh toán theo giá cước thể hiện trên hoá đơn của đơn vị chuyển phát nhanh

LaptopPlaza giao hàng cho khách hàng qua chủ xe ô tô chạy tuyến X – Hà Nội (trong đó, X là địa bàn khách hàng muốn nhận hàng)

Khách hàng cung cấp cho LaptopPlaza tên chủ xe, số điện thoại liên hệ, số xe, địa chỉ bến xe ở Hà Nội, giờ xe vào/ra bến

Theo thoả thuận giữa khách hàng và chủ xe ô tô

Khách hàng thanh toán theo giá thoả thuận giữa khách hàng với chủ xe

Khác

Khi khách hàng có yêu cầu

Theo thoả thuận giữa khách hàng và LaptopPlaza

Khách hàng thanh toán theo từng yêu cầu cụ thể về hình thức giao hàng